Tumblelog by Soup.io
 • TyMiJestes
 • dmoo
 • warmred
 • take-me-to-Scotland
 • empowerbeauty
 • tak-chetnie
 • wiedzmik
 • berrishchoclate
 • Rueda
 • nictuniema
 • CarpeDiem16
 • justified
 • strangeee
 • nosceteipsum
 • missDot
 • adamniegadam
 • lekhaim
 • honeybunny
 • annie94
 • anula69
 • becausefuckyou
 • anastasie
 • soupdoup
 • admiralawesome
 • dziewczynkaodnaleziona
 • szaaatan
 • littlemu
 • fearoflove
 • czekoczeko
 • goby
 • abeille
 • grzej
 • atatatatatshjet
 • 01ChevalierDistingue
 • Quebec-Openlife
 • crystallove
 • zaufajswojemuscenarzyscie
 • strangespecters
 • mslemonv
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viashakeme shakeme
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
5287 c496 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viashakeme shakeme
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viaheartbreak heartbreak
7950 3fae
Reposted fromskrzacik skrzacik viathetemple thetemple
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viaSkydelan Skydelan

July 17 2018

. Są takie noce, gdy wiesz, że nie zaśniesz. Ale kurczowo zaciskasz powieki.
. Ile razy jeszcze muszę zderzyć się z ziemią, żeby wreszcie przestać wierzyć, że wszystko już się ułożyło i będzie wspaniale? 
— Ot, idiotka.
" Ale bądź pewien swoich uczuć, bo jeśli skruszysz jej skorupę, a potem zmienisz zdanie ona prędzej umrze z samotności niż znowu komuś zaufa. "
— Camille Saroyan
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viaemtezmazupe emtezmazupe
7393 df12 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaframbuesa frambuesa
9735 160f
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaiwannabeyour iwannabeyour

July 16 2018

July 15 2018

3680 1c5a 500
Reposted fromsherlock sherlock
3490 5e12
Reposted fromsherlock sherlock
9549 bbae 500
11 week old lion
Reposted frombiru biru viaflauscheria flauscheria
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl